Caps i Quel·les

Els caps som un grup de joves de diferents edats i interessos que compartim un objectiu i compromís comú: educar a infants i joves a través dels valors en un espai de lleure. Creiem fermament en l’educació com una eina de transformació social.

Tot i que els nens i nenes són els protagonistes de les activitats i els projectes que duen a terme al cau, els caps ens encarreguem d’acompanyar-los durant aquest trajecte, vetllant per seguir uns objectius pedagògics.

Tots nosaltres formem part del consell d’agrupament, l’òrgan assamblari des d’on es decideix i s’organitza el dia a dia del cau. Ens reunim regularment amb l’objectiu d’organitzar, programar, fer un seguiment pedagògic de les branques, revisar aquelles activitats i projectes que hem dut a terme, sempre tenint en compte els infants i joves de l’agrupament.