Organització interna

Cada branca té el seu equip de caps, el número de caps està condicionat pel nombre d’infants a la branca i la disponibilitat dels caps. A cada branca es procura fer equips potents i equilibrats.

Algunes funcions dels caps són: Seguiment dels nens de la branca, crear i mantenir un bon ambient de treball, aplicar la metodologia escolta, organitzar activitats durant el curs, mantenir una bona relació amb les famílies, mediar en conflictes de l’agrupament o la branca, aprendre i crèixer com a persones, etc.

Tots els caps es reuneixen periòdicament en el Consell d’Agrupament, on es decideix de forma consensuada temes que afecten el dia a dia de l’Estornell. Les decisions es prenen  per consens.

L’estructura interna de l’Estornell és horitzontal. Per això, tots els caps estem dividits en comissions i tasques que garanteixen que l’Agrupament tiri endavant.

ORGANITZACIÓ DEL MOVIMENT ESCOLTA A CATALUNYA

L’escoltisme a Catalunya està actualment agrupat en 3 grans entitats d’educació en el lleure:

  • Minyons Escoltes i Guies, la més antiga, encara que es coneix amb aquest nom a partir de 1977, ja existia anteriorment (nois per una banda i noies per una altra). Minyons o M.E.G. aglutina la majoria de caus, és l’entitat més gran amb 149 agrupaments i uns 15.000 membres. Cal-Met hi forma part.
  • Acció Escolta, neix el 2002. Té 12 agrupaments i aproximadament 1000 persones
  • Escoltes Catalans,  neix al 1974 al marxar de Minyons uns quants agrupaments i constituir una associació paral·lela. Actualment té 42 agrupaments i 4000 membres.

Les 3 entitats juntes formen la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Tornant al nostre cau, els agrupaments s’organitzen en demarcacions, l’Estornell forma part de la demarcació de Tarragona.

Nom i seu de la resta de demarcacions:

– Alt Ter: amb seu a Vic.
– Baix Llobregat / Garraf / Alt Penedès: Sant Feliu de Llobregat.
– Barcelonès: amb seu a Barcelona. Està subdividida en 4 sectors.
– Catalunya Central: seu a Manresa.
– Girona: amb seu a Girona.
– Nord-Occidental: seu a Tàrrega i subseu a Lleida.
– Tarragona: amb seu a Tarragona.
– Vallès/Maresme: seu a Granollers