Truc

Si bé totes les branques són importants i totes tenen les seves particularitats, Truc té quelcom d’especial per ser la darrera. És, per dir-ho d’alguna manera, la darrera anella d’una peça encadenada que té com a objectiu ajudar a fer persones autò­nomes, lliures i compromeses en el context d’un marc definit i diferenciat d’altres, com és l’escoltisme i el guiatge.

Els seus membres tenen de 17 a 19 anys, que escolarment correspon a 2n de Batxillerat i Estudis Universitaris o Cicles Formatius. Aquest curs 2016-2017 la branca estarà formada per 5 Truc i 2 animadors.

Els Truc s’identifiquen amb el color verd. El lema, Tots a la Recerca d’Un Compromís, il·lustra bé quin és l’objectiu dels seus membres: tenir responsabilitat amb l’entorn i també amb l’agrupament escolta al qual pertanyen. És per això que la iniciativa individual i en petit grup (anomenat clan) és fonamental pel funcionament de la unitat. Els mateixos membres organitzen les seves activitats, els seus projectes de servei i descobertes.

A Truc fem que els nois i noies siguin artistes del seu projecte personal, que siguin sabedors de la capacitat de transformació dels projectes col·lectius quan somiem junts i treballem en equip. Ajudem a fer persones preparades per al compromís dins i fora de l’agrupament, amb sentit del bé comú i amb esperit de servei, i els impulsem a participar activament en la vida cívica i comunitària.

A Truc ens eduquem, ens comprometem i fem servei, d’acord amb els principis bàsics de la Llei escolta, tenint cura d’un mateix, de nosaltres i dels altres.