Ràngers i Noies Guies

Els ràngers i noies guies són nois i noies d’entre 11 i 14 anys que es troben en un momentclau del seu desenvolupament personal. Passen de ser infants molt grans a adults molt petits. tenen el repte personal de saber què significa això de ser adults.

Tot aquest procés s’acompanya d’uns canvis psicològics i socials molt importants. Deixen enrere la seguretat de la maduresa infantil i s’endinsen en un terreny desconegut i inexplorat, ple d’incerteses, que han d’anar desxifrant sobre la marxa.
En aquesta edat, tan sensibles a l’amistat i la seva llibertat, és vital que els petits grups esdevinguin un espai carregat de diferències, perquè serà en ells on es pot arribar a vertebrar la vida de la unitat. El petit grup facilita el contacte entre els de tercer any i els de primer, entre els quals acostuma a haver-hi grans diferències de maduresa.

A R/NG el conjunt de la unitat s’anomena TROPA, els petits grups PATRULLES. A la tercera fase del curs es realitza un PROJECTE que trien i desenvolupen ells mateixos.

El color de la branca és el blau i nostre lema SEMPRE A PUNT!