Llops i Daines

Els llops i daines ( de 9 a 11 anys) són la segona branca més petita del CAU. S’identifiquen pel color groc i el seu lema és: Tant com puc! Els nens i nenes d’aquesta edat viuen d’una manera especial i per primer cop la tensió entre el model de vida que els proposa la societat i el model de vida que es desprèn dels valors de l’escoltisme. És un moment crucial per a l’aprenentatge d’allò que té sentit i d’allò que no en té en la proposta escolta, i de cultivar-ne el gust per aquesta. Són infants que necessiten ocupar tot el seu temps amb activitats que els mantinguin desperts interessats.  Saben distingir entre ficció i realitat, però la ficció poden viure-la com si fos real sense cap problema. Aquests infants saben que el món és molt gran, i manifesten interès per conèixer-lo.

Els llops i les daines necessiten desenvolupar hàbits concrets que a l’hora de fer les coses els permeti seguir vivint amb comoditat en el món en miniatura que tenen construït al seu voltant. El repte, però, és assumir els hàbits propis d’un estil escrit al rerefons de la llei escolta. Els llops i les daines són infants amb una gran capacitat per a fer projectes amb èxit. És fent i desfent que aprenen i prenen consciència de l’estil que l’agrupament els proposa. Són grans aventurers, i cada projecte s’emmarca en aquest esperit d’aventura.

A llops i daines els petits grups s’anomenen sisenes. Com diu el propi nom, amb infants de nou a onze anys ja podem proposar-los d’elaborar grups de sis persones. Les decisions importants dels grups de llops i daines es prenen en assemblea. Tots els nens i nenes, amb els caps, debaten arguments, fan propostes i tiren endavant els acords que han de permetre la bona marxa dels projectes i del grup.